VÍTEJTE NA FAKULTĚ

Blahopřejeme k přijetí na Přírodověděckou fakultu (PřF) Masarykovy univerzity! Těší nás, že řady studentů druhé největší české univerzity rozšíří další zájemci o kvalitní vzdělávání, společenské i vědecké dění a úspěšnou kariéru. Abychom vám start co nejvíce zpříjemnili, přinášíme ty nejdůležitější informace nejen o studiu. Hodně štěstí a brzy na viděnou na MU!

FAKULTA V ČÍSLECH

6 unikátních skleníků v botanické zahradě

13 ústavů

86 % absolventů by znovu studovalo na MU

98 let tradice

969 zaměstnanců

3360 studentů

7 DŮVODŮ, PROČ SE TĚŠIT NA PřF

TRADICE I BUDOUCNOST

PřF je jednou ze čtyř zakládajících fakult MU. Dnes se profiluje jako fakulta výzkumná, poskytující vzdělání propojené se základním a aplikovaným výzkumem v oblasti věd matematických, fyzikálních, chemických, biologických a věd o Zemi. Na budoucí praxi připravujeme také středoškolské učitele těchto oborů.

VĚDA A VÝZKUM

Fakulta zaznamenala řadu významných vědeckých objevů v celosvětovém měřítku. Studenti mají od začátku možnost zapojit se do výzkumné praxe a jsou úspěšní ve vědeckých soutěžích i v publikační činnosti. Studenty odměňujeme za výborné studijní a výzkumné výsledky, ale i za pomoc s prezentací fakulty na akcích, jako je Noc vědců. Zajímá vás, jak vnímají své šance na uplatnění současní studenti PřF a začínající vědci? Podívejte se do publikace Rozhovory se studenty a vědci.

MODERNÍ ZÁZEMÍ

Ve zrekonstruovaném areálu na Kotlářské najdete ústavy věd o Zemi a tři fyzikální ústavy. Své místo zde nalezli i matematici a antropologové. Na Kotlářské je vám k dispozici ústřední knihovna, aula, učebny cizích jazyků, bufet, prodejna učebnic i děkanát. V univerzitním kampusu v Bohunicích pak sídlí ústavy věnující se chemii a biologii.

ŠPIČKOVÁ PRACOVIŠTĚ

Výzkumná centra fakulty dosahují výjimečných výsledků. Např. Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí RECETOX nebo Národní centrum pro výzkum biomolekul se podílejí na globálních projektech.

BOTANICKÁ ZAHRADA

Celoročně otevřená botanická zahrada na Kotlářské zve ke studiu i relaxaci. Vzácné dřeviny rostou vedle vonících květin, ve sklenících čekají rostliny z tropů i subtropů. Nechybějí populární orchideje a kaktusy.

ADMINISTRATIVA ONLINE

Zapomeňte na papírování, většinu administrativy vyřešíte v Informačním systému MU. Registrace předmětů, přihlašování na zkoušky, komunikace s učiteli, stahování studijních materiálů… To vše zvládnete z kteréhokoliv počítače.

INOVATIVNÍ PROJEKTY

Fakulta je velmi úspěšná při získávání dotací přidělovaných na projekty spolufinancované ze strukturálních fondů EU. S jejich pomocí inovuje studijní programy a buduje moderní učebny i laboratoře s nejkvalitnějším vybavením.

VZKAZ STUDENTKY

Volila jsem mezi Univerzitou Karlovou a Masarykovou univerzitou. Zjišťovala jsem si podrobné informace o studiu geografie a kromě osobních důvodů rozhodovala i vědecká práce odborníků. Velice mne zaujaly výstupy prof. Brázdila z PřF MU. Klimatologie, studovaná v kontextu klimatické změny, je zde opravdu na špičkové úrovni. Věděla jsem, že chci jít psát bakalářskou práci k doc. Láskovi – měla jsem na něj pozitivní ohlasy a bakalářská práce pro mě znamenala motivaci do budoucna. Proto jsem se rozhodla studovat na této fakultě. A určitě své volby nelituji. Oceňuji, že PřF má vynikající napojení na praktický výzkum. Moje práce tak vznikla na čistě praktických požadavcích nejlepší instituce pro měření solárního záření a ozonu v ČR.

Klára Čížková, obor fyzická geografie,
1. ročník doktorského studia

TIP OD ABSOLVENTA A VYUČUJÍCÍHO

Při gymnazijních návštěvách herbáře Muzea Vysočiny Třebíč se začala rodit moje první představa o povolání: Klídeček v herbářové sbírce ztělesňoval to, co jsem chtěl dělat. Proto byla jasnou volbou systematická botanika na Přírodovědecké fakultě MU. Nejvíc mě v prvním ročníku zaujala terénní cvičení. Dostal jsem nabídku tématu diplomky, šlo o druh kostřava sivá a její taxonomii na jižní Moravě. Postupně se téma rozšířilo na zkoumání v celé ČR a nakonec v areálu od Belgie po Ukrajinu.

U bakalářské práce jsem strávil dny a týdny počítáním chromozomů z kořínků a optimalizací způsobu této práce. Zasadíte rostliny, odeberete kořínky, nabarvíte je, celý den koukáte do mikroskopu a nenapočítáte nic. Musel jsem si uvědomit, že kostřavy jsou suchomilné a vnímají počasí. Když se kořínky odebraly ve správné chvíli, šance na nalezení počitatelných chromozomů vzrostla. Později jsem se ale dostal do Olomouce, kde začínali s metodou průtokové cytometrie, která je pro účely mého bádání pohodlnější a efektivnější. S objevováním vědeckých problémů jsem se dostal k laboratornímu výzkumu. Když se u kostřav začalo s cytometrií, ukázalo se, že mají různě velký genom, i když mají stejný počet chromozomů. A tak nás napadla souvislost s evolučními procesy genomů rostlin.

Úspěchy s měřením velikosti genomu průtokovou cytometrií mě motivovaly hledat další vědecké problémy a pomalu se ze mě začal stávat samostatný vědec. Přispěla k tomu podpora kolegů, kteří moje nápady pomáhali realizovat, a grantové peníze. Když jsem zjistil, že mě baví objevování, vidina práce v herbáři se vytrácela. Stále více cítím, že mě na vědě nejvíce přitahuje hledání, jak a proč věci fungují. Člověk si klade stále obecnější otázky, třeba jak vysvětlit chod vegetace v geologické historii Země pro celou zeměkouli. Navíc vybavením a technickým zázemím patří  naše pracoviště a celá ČR v tomto oboru ke světové špičce. Štěstí mám i na šéfa, doc. Petra Bureše, který v čele skupiny Plant Biosystematics podporuje kritické myšlení a dává mi prostor pro vlastní práci. Když máte možnost přemýšlet, ptát se a propojovat poznatky z různých oborů, nové nápady přicházejí téměř samy.

Petr Šmarda, vědecký, výzkumný a vývojový pracovník,
ústav botaniky a zoologie

KAM NA ZÁPIS

Poznávejte tajemství fyziky, chemie či matematiky (foto: Oliver Staša)
Poznávejte tajemství fyziky, chemie či matematiky (foto: Oliver Staša)
Moderně vybavené laboratoře tvoří základ výzkumu (foto: Oliver Staša)
Moderně vybavené laboratoře tvoří základ výzkumu (foto: Oliver Staša)
Laboratorní praktika vás vtáhnou do světa vědy
Laboratorní praktika vás vtáhnou do světa vědy
Studenti mají od začátku možnost zapojit se do praxe (foto: Antonín Reňák)
Studenti mají od začátku možnost zapojit se do praxe (foto: Antonín Reňák)
Přírodovědecká fakulta MU – věda, výzkum, vzdělávání i zábava
Přírodovědecká fakulta MU – věda, výzkum, vzdělávání i zábava
Botanická zahrada zve ke studiu i odpočinku
Botanická zahrada zve ke studiu i odpočinku
Studium na PřF MU má mnoho barev (foto: Aleš Ležatka)
Studium na PřF MU má mnoho barev (foto: Aleš Ležatka)

DO SVĚTA. NA ZKUŠENOU.
ZA STUDIEM.

Zní vám studium v zahraničí jako něco nereálného? Na Masarykově univerzitě může do zahraničí vycestovat na semestr nebo dva každý student, stačí podat přihlášku a projít výběrovým řízením. Šance dostat se ven je rozhodně velká. Nepropásněte tak jedinečnou příležitost, kterou už po studiu mít nebudete.

Využijte nejrozšířenější program Erasmus+, díky němuž vloni na některé z evropských univerzit studovalo více než 1400 našich studentů. Nebo si podejte přihlášku na jednu z 64 partnerských univerzit, například do Brazílie, Austrálie, Číny nebo Kanady. Přes mezinárodní síť ISEP si můžete vybírat ze 150 univerzit v USA a 50 dalších různě po světě. A nový projekt Erasmus mimo Evropu vás pošle na Srí Lanku, do Papuy Nové Guiney nebo třeba do Dominikánské republiky.

Pokud byste přece jenom ocenili více praxe, s programem Erasmus+ můžete „stážovat“ po Evropě, třeba i jako absolventi. A jako freemoveři můžete zavítat do všech koutů světa.

Možností je spousta. Málokterá univerzita v Česku se pyšní takovou mezinárodní spoluprací jako ta naše. Tak neváhejte a vyhlédněte si zahraniční univerzitu, kam byste chtěli jet studovat, už teď.  A nezapomeňte – Masarykova univerzita váš zahraniční pobyt podpoří nemalým měsíčním stipendiem.

czs.muni.cz »     dosveta.muni.cz »

TIPY NA PŘEDMĚTY

Velkou výhodou studia na MU je možnost zvolit si z široké nabídky předmětů. Každý student si může zapsat také kurzy mimo svůj obor a fakultu – podle toho, co ho baví a zajímá. Na ukázku jsme vybrali dva předměty z PřF, dva z dalších fakult a jeden sportovní. Zajímavé, že?

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA

Fyzika kondenzovaných látek »

Dálkový průzkum Země »

LÉKAŘSKÁ FAKULTA

Biochemie a hematologie »

FAKULTA INFORMATIKY

Počítače a hudba »

FAKULTA SPORTOVNÍCH STUDIÍ

Tělesná výchova - Vodní turistika »

KOLIK ŘEČÍ UMÍŠ…
JAZYKY NA FAKULTĚ

Výuku jazyků má na starosti Centrum jazykového vzdělávání, které nabízí studentům volitelné jazykové kurzy jako přípravu k povinným zkouškám. V bakalářském programu jde o angličtinu (úroveň B1), v magisterském lze skládat zkoušku i z němčiny, francouzštiny, španělštiny nebo ruštiny (úroveň B2).

Kurzy odborné angličtiny se zaměřují na rozvoj akademických dovedností v kontextu daného oboru (angličtina pro biology, geografy, geology, fyziky, chemiky či matematiky), ostatní jazyky mají kurzy společné pro všechny přírodovědné obory. Lektoři kladou důraz na komunikaci a rozvoj dovedností potřebných pro budoucí profesi. Standardní nabídku rozšiřuje výběrový kurz angličtiny zaměřený na mezioborovou spolupráci.

cjv.muni.cz »

TIP: Chcete si ještě před zahájením studia zlepšit angličtinu? Vyrazte na Letní školu anglického jazyka pro studium na vysoké škole nebo na Intenzivní kurz studijních dovedností v angličtině a u vstupních testů zazáříte.

PRVÁKOVINY

Udělejte si přátele ještě před začátkem semestru a poznejte prostředí přírodovědecké fakulty!

Prvákoviny jsou jedinou oficiální seznamovací akcí MU pro prváky, kterou pořádá Kariérní centrum MU. Na dvoudenním eventu vám starší spolužáci ukážou fakultu, dají vám dobré tipy a triky pro studium a představí vám město i jeho studentský život.

O novinkách vás bude informovat FB skupina Prváci MU 2017 (official).

JobCheckIN

Kde sehnat praxi, stáž nebo částečný úvazek šitý na míru vašemu studiu?

Na to vám odpoví JobCheckIN – kariérní portál Masarykovy univerzity, jediný portál svého druhu v ČR. Najdete v něm pracovní nabídky speciálně pro studenty a čerstvé absolventy MU.

Vytvořte si profil hned po zápisu – čím dřív začnete, tím snadněji si najdete práci.

BRNO: MĚSTO, KTERÉ VÁS BUDE BAVIT

V Brně se rozhodně nudit nebudete! V moravské metropoli najdete nespočet příležitostí ke kulturnímu vyžití, výletům, gastronomickým zážitkům, sportu, zábavě i odpočinku. Brněnskou atmosféru spoluutvářejí desetitisíce studentů šesti vysokých škol, své místo si zde určitě najdete i vy.

PŘÍRODA NA DOSAH

Chcete vyrazit se spolužáky na piknik nebo si lehnout do trávy a relaxovat? V Brně najdete zeleň na každém rohu. V Lužánkách si zahrajete tenis a pétanque, park pod Špilberkem proslul svými výhledy na město a Kraví hora moderní hvězdárnou nebo plaveckým areálem. Ve Wilsonově lese se potkáte s náruživými sportovci, přehrada láká ke koupání i romantickým procházkám. Stačí si vybrat.

FILMOVÁ A DIVADELNÍ SCÉNA

Máte rádi supermoderní kina s 3D zvukem? V nákupních centrech jich najdete několik. Učarovaly vám historické promítací budovy s neopakovatelnou atmosférou? Pak je pro vás jako stvořené kino Scala, které přímo v centru města provozuje Masarykova univerzita. Také divadelní nadšenci si Brno zamilují. Nikde jinde v ČR se totiž nesetkáte s takovou koncentrací činohry, opery, baletu i alternativního divadla.

KAFE V BRNĚ

Dobrá káva má v Brně tradici už desítky let. V poslední době tu navíc vyrostla spousta kaváren s jedinečnou atmosférou, od nostalgického retra přes neofunkcionalistický styl až po rodinné podniky s cukrárnou. Až budete ve zkouškovém období potřebovat nakopnout, stačí zajít do centra. Nebo počkat, až kolem pofrčí pojízdný stánek KOFI-KOFI…

SMÍM PROSIT?

Na své si v Brně přijdou příznivci stále populárnějšího swingu, diskoték i rocku. V létě vás zlákají tančírny pod otevřeným nebem, celoročně hudební kluby. Legendární Fléda má více než stoletou historii a kromě muziky sem můžete zajít i na filmový festival. Faval music circus u výstaviště zve na multižánrový program, Metro Music Bar především na rock, funk a jazz.

NAPŘÍČ STALETÍMI

I když se o tom mimo Brno moc nemluví, najdete tu architektonické skvosty staré stovky let i pár měsíců. Na Špilberku na vás dýchne atmosféra 17. století, katedrála Petrov stojí v centru biskupství. Proslulé funkcionalistické vily v čele s jedinečnou vilou Tugendhat, tovární areály dokumentující časy průmyslové revoluce i postmoderní stavby jako nákupní centrum Letmo u  „myší díry", jehož fasáda připomíná ementál,  udělají z každé procházky skvělý zážitek.

KDYŽ ZAKRUČÍ V BŘIŠE

Hlad ani žízeň vás v Brně trápit nebude. Luxusní zážitkové restaurace se střídají s fastfoody, pivnice s vinárnami a pizzerie s burger bary. Stále větší oblibě se těší bistra se zdravou výživou i rozvoz jídel několika světových kuchyní. Ani MU na své studenty nezapomněla a provozuje síť menz s příjemnými cenami.

© Masarykova univerzita      www.muni.cz      sci.muni.cz      studijni@sci.muni.cz
#followmasaryk