VÍTEJTE NA FAKULTĚ

UVÍTÁNÍ DĚKANA

Vážení noví studenti lékařské fakulty, milé budoucí kolegyně a kolegové,

chtěl bych Vám především blahopřát k přijetí na Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity, ať už nastoupíte ke studiu všeobecného lékařství, zubního lékařství či jiného zdravotnického studijního programu! Velice mě těší, že se naše fakulta po roce opět rozšíří o nové nadané a motivované studenty se zájmem o kvalitní vzdělání a vědecké i společenské dění. Jako děkan Vaší fakulty bych Vám chtěl slíbit, že budu dělat vše pro to, abyste již záhy po nástupu na naši školu mohli říci, že to bylo klíčové rozhodnutí Vašeho osobního a profesního života. A že to byla skvělá volba. Vítejte tedy mezi námi a hodně štěstí!

Váš
Martin Bareš, děkan LF MU

FAKULTA V ČÍSLECH

9 let v nových prostorách kampusu

13 spolupracujících nemocnic a léčeben v Brně

79 ústavů, kateder, klinik a odborných pracovišť

99 let tradice

81 % studentů pracuje nebo ví, kde bude pracovat, už v době státnic

4900 studentů

9 DŮVODŮ, PROČ SE TĚŠIT NA LF

STUDIUM PRO ŽIVOT

Výuka probíhá formou přednášek, cvičení, seminářů i klinických stáží. Ústavy fakulty zajišťují teoretické předměty a klinická výuka probíhá např. ve Fakultní nemocnici Brno nebo ve Fakultní nemocnici u svaté Anny. Studenti také mají stáže v Masarykově onkologickém ústavu, v porodnici nebo Dětské nemocnici.

MODERNÍ PROSTORY

Prostory LF v univerzitním kampusu disponují posluchárnami s moderní audiovizuální technikou. V areálu najdete počítačové učebny a mikroskopický sál pro výuku histologie, za zmínku stojí špičkové vybavení anatomického ústavu. Jeho součástí je též anatomické muzeum s 600 exponáty pro samostudium.

DOSTATEK INFORMACÍ

Velkoryse řešená Knihovna univerzitního kampusu (KUK) poskytuje tištěné i elektronické zdroje, prostor pro studium a počítače s internetem. V centrální části kampusu najdete bohatě zásobenou prodejnu knih.

PŘÍJEMNÉ ZÁZEMÍ

Přímo v kampusu se můžete občerstvit ve dvou bufetech a zajít do kavárny s krásným výhledem na Brno. V nákupním centru Campus Square, vzdáleném jen pár kroků přes unikátní most, naleznete menzu, mnoho obchůdků a bankomat.

MEZINÁRODNÍ PROSTŘEDÍ

Na LF se potkáte se studenty doslova z celého světa. Naši studenti mají dále příležitost se účastnit mnoha studijních a pracovních pobytů v zahraničí v rámci výměnného programu Erasmus. Rovněž organizace IFMSA (International Federation of Medical Students Association) každoročně zprostředkuje desítkám z nich mimoevropské prázdninové stáže. Dále na fakultě funguje také organizace zahraničních studentů medicíny MIMSA.

ADMINISTRATIVA ONLINE

Zapomeňte na papírování, většinu administrativy vyřešíte v Informačním systému MU. Registrace předmětů, přihlašování na zkoušky, komunikace s učiteli, stahování studijních materiálů… To vše zvládnete z kteréhokoliv počítače.

ZAPOJENÍ DO ODBORNÉ ČINNOSTI

Fakulta je místem, kde se snoubí výuka, klinická medicína a významné vědeckovýzkumné projekty.  Studenti se mohou do těchto činností zapojit - jako vyučující na teoretických ústavech, pomocníci ve výzkumu nebo při tzv. fiškusování na klinikách ve vyšších ročnících.

PROGRAM PRO NEJNADANĚJŠÍ

LF též nabízí speciální studijní modul s rozšířenou vědeckou průpravou – Pregraduální Program prO mOtivované studenty Lékařství s rozšířenou vědeckou přípravou (P-PooL). Program je určen nejnadanějším studentům, kteří patří mezi 20 nejlepších ve svém ročníku. P-PooL vás připraví na práci špičkových vědců v oblasti biomedicíny i špičkových klinických lékařů nové generace.

METODY SIMULOVANÉ VÝUKY

Již nyní se můžete v rámci klinické výuky setkat s moderními technikami, zejména s pokročilými pacientskými simulátory. I do budoucna bude LF MU zvyšovat podíl simulované výuky, která posílí praktické dovednosti a znalosti. Na kampusu se nyní začíná budovat unikátní Simulační pracoviště LF MU, na kterém se v budoucnu setkáte například s prostředím operačního a porodního sálu, urgentního příjmu či jednotky intenzivní péče.

STUDENTSKÁ KOMORA AKADEMICKÉHO SENÁTU (SKAS) LÉKAŘSKÉ FAKULTY MU

Víte, že nejvyšší samosprávný orgán naší fakulty je akademický senát? A že v něm jako studenti máte své zastoupení? Studenti tvoří celou jednu třetinu senátu. Rozpočet, zvolení děkana, podmínky přijetí ke studiu, složení disciplinární komise – to vše by bez senátu nebylo! Pokud tě zajímají bližší informace, podívej se na náš web, kde nás můžeš kontaktovat pomocí anonymního formuláře. Pokud více holduješ Facebooku, můžeš nás sledovat a případně oslovit na: https://www.facebook.com/skaslfmu/. Mnoho úspěchů ve studiu Ti přejí Tví budoucí spolužáci ze SKAS!

VZKAZ STUDENTKY

Když si vzpomenu na svůj první ročník, nejraději bych ho zase zapomněla. Nebyla jsem zvyklá trávit denně hodiny učením – a bez toho to najednou nešlo. Žádné pivo s kamarády, žádné toulání se po Brně, moje představy o vysokoškolském životě byly fuč. Našli se ale učitelé/lékaři, kteří ve mně vzbudili hlad po informacích, později se přidaly příběhy konkrétních pacientů a každý z nich mě motivoval studovat dál. Starší studenti mě zase naučili skloubit školu se zábavou – sem tam party, ples, sport… Asi ve třeťáku jsem chtěla předávat své zkušenosti mladším a začala jsem pracovat pro Spolek mediků – a tam jsem potkala nejlepší přátele a dostala nejvíc prostoru. Zorganizovat party na přehradě, moderovat charitativní akce, vymyslet program na ples pro stovky lidí… Teď ke konci studia stíhám kromě učení se na státnice i brigádu, se Spolkáči sporty i zábavu. Často se mě ptají, jestli bych šla na LF znovu, kdybych se rozhodovala i s těmi zkušenostmi, co mám. Ano, šla bych do toho!

Markéta Blinková, obor všeobecné lékařství, 6. ročník; členka Spolku mediků

VZKAZ STUDENTA

Gratuluji Vám k přijetí a k rozhodnutí nastoupit zrovna k nám, vybrali jste si dobře! Moderní kampus s klidnou knihovnou, motivovaní učitelé, prvotřídní odborníci – to vše v krásném prostředí Brna vytváří ideální podmínky ke studiu. Studium na medicíně mně osobně dalo do života hrozně moc – vedle studia to byl široký výběr mimoškolních aktivit, spolků a organizací, takže jsem neváhal a zapojil se. Udělejte to jako já a nebudete litovat! Získal jsem díky tomu jak neocenitelné zkušenosti, tak i nezapomenutelné zážitky a poznal jsem spoustu skvělých lidí, bez jejichž rad a podpory bych si své studium vůbec nedovedl představit.

Lukáš Opatřil, obor všeobecné lékařství, 6. ročník; předseda Studentské komory Akademického senátu LF MU

VZKAZ OD VYUČUJÍCÍCH

Vítáme vás mezi námi a gratulujeme vám k rozhodnutí vybrat si právě studium medicíny a stát se tak ve většině případů za několik let lékaři, přesněji „doktory veškerého lékařství“ s titulem MUDr. na vizitce. :-) Řada věcí se rychle mění – móda, trendy, hranice států, politické režimy, příroda kolem nás –, ale některé zůstávají stálé a pevné. Jednou z nich je poslání medicíny a povolání lékaře. Vy jste se rozhodli vydat na nelehkou, ale fascinující cestu studiem řady teoretických i klinických disciplín, které zahrnují jak poznatky historické (antické, středověké či novověké), tak i ty, které ještě donedávna nebyly myslitelné. Na naší fakultě studují i budoucí nelékařští zdravotničtí pracovníci, kteří se připravují na svou profesi v celkem devíti oborech. Spolu s vámi se po skončení studia stanou členy multidisciplinárního zdravotnického týmu a Vaším společným posláním bude péče o jedince ve zdraví i v nemoci.

My všichni na lékařské fakultě Vám chceme být během studia dobrými průvodci a budeme při tom využívat různé formy výuky, od klasických jako jsou přednášky a semináře, přes pitvy, laboratorní cvičení a klinické stáže v nemocnicích, až po nejmodernější simulační postupy. Při tom budeme mít vždy na paměti jeden společný cíl – vychovat další generaci šikovných, moudrých, empatických lékařů, kteří v medicíně vidí spíše povolání než zaměstnání a za všech okolností pohlížejí na jedince před sebou především jako na lidskou bytost, které chtějí pomoci.

Aby se nám to podařilo, budete v sobě muset najít dostatek motivace, vytrvalosti, cílevědomosti, trpělivosti, ale též sociální inteligence, schopnosti komunikace, fyzické kondice…i smyslu pro humor a špetky originální osobnosti. Ale buďte bez obav, prvních šest let je pouhý začátek této nesmírně zajímavé a naplňující cesty – my všichni na tom pracujeme celý život!

Kateřina Kaňková a Petr Štourač, proděkani pro studium všeobecného lékařství

KAM NA ZÁPIS

Vchod do univerzitního kampusu i do vašeho studia
Vchod do univerzitního kampusu i do vašeho studia
Anatomické muzeum nabízí 600 exponátů pro samostudium
Anatomické muzeum nabízí 600 exponátů pro samostudium
Co vás čeká? Radost z nových znalostí i ze spolkového života
Co vás čeká? Radost z nových znalostí i ze spolkového života
Na fakultě se potkáte se studenty z celé Evropy
Na fakultě se potkáte se studenty z celé Evropy
Na fakultě to žije – Noc vědců 2015
Na fakultě to žije – Noc vědců 2015
Společenské akce LF prosluly atraktivním programem
Společenské akce LF prosluly atraktivním programem

DO SVĚTA. NA ZKUŠENOU.
ZA STUDIEM.

Zní vám studium v zahraničí jako něco nereálného? Na Masarykově univerzitě může do zahraničí vycestovat na semestr nebo dva každý student, stačí podat přihlášku a projít výběrovým řízením. Šance dostat se ven je rozhodně velká. Nepropásněte tak jedinečnou příležitost, kterou už po studiu mít nebudete.

Využijte nejrozšířenější program Erasmus+, díky němuž vloni na některé z evropských univerzit studovalo přes tisíc našich studentů. Nebo si podejte přihlášku na jednu z  70 partnerských univerzit, například do Brazílie, Austrálie, Číny nebo Kanady. Přes mezinárodní síť ISEP si můžete vybírat ze 150 univerzit v USA a 50 dalších různě po světě. A nový projekt Erasmus mimo Evropu vás pošle na Srí Lanku, do Papuy Nové Guiney nebo třeba do Dominikánské republiky.

Pokud byste přece jenom ocenili více praxe, s programem Erasmus+ můžete „stážovat“ po Evropě, třeba i jako absolventi. A jako freemoveři můžete zavítat do všech koutů světa.

Možností je spousta. Málokterá univerzita v Česku se pyšní takovou mezinárodní spoluprací jako ta naše. Tak neváhejte a vyhlédněte si na interaktivní mapě zahraniční univerzitu, kam byste chtěli jet studovat, už teď.  A nezapomeňte – Masarykova univerzita váš zahraniční pobyt podpoří nemalým měsíčním stipendiem.

czs.muni.cz »     dosveta.muni.cz »

TIPY NA PŘEDMĚTY

Velkou výhodou studia na MU je možnost zvolit si z široké nabídky předmětů. Každý student si může zapsat také kurzy mimo svůj obor a fakultu – podle toho, co ho baví a zajímá. Na ukázku jsme vybrali dva předměty z LF a dva z dalších fakult. Zajímavé, že?

LÉKAŘSKÁ FAKULTA

Analýza klinických dat »

Ionizující záření v biologii a medicíně »

FILOZOFICKÁ FAKULTA

Interakce člověk-počítač »

FAKULTA SPORTOVNÍCH STUDIÍ

Tělesná výchova - Snowboarding »

KOLIK ŘEČÍ UMÍŠ…
JAZYKY NA FAKULTĚ

Chcete komunikovat se zahraničními pacienty a vyměňovat si s kolegy z celého světa zkušenosti na mezinárodních sympoziích? Tým pedagogů Centra jazykového vzdělávání vás naučí anglickou terminologii týkající se lidského těla a všech jeho soustav. Procvičíte si dialog mezi lékařem a pacientem nebo přípravu odborné prezentace. Kromě klasické výuky vám Centrum umožní si nabyté znalosti dále ověřovat a rozšiřovat v interaktivním e-learningu.

Bát se nemusíte ani lékařské latiny, se kterou vám pomůže kurz latinsko-řecké lékařské terminologie. Předmět reflektuje potřeby všech studentů, tedy i těch, kteří se s tímto jazykem dosud nesetkali. Seznámí vás s jazykovými jevy charakteristickými pro lékařské názvosloví a usnadní vám také studium odborných předmětů. Rovněž v latině lektoři užívají moderní výukové metody typické pro živé jazyky.

cjv.muni.cz »

TIP: Chcete si ještě před zahájením studia zlepšit angličtinu? Vyrazte na Letní školu anglického jazyka pro studium na vysoké škole nebo na Intenzivní kurz studijních dovedností v angličtině a u vstupních testů zazáříte.

PRVÁKOVINY

Máte spoustu otázek? Chcete se dozvědět, jak snadno zvládnout nástup na VŠ a zároveň si najít kamarády ještě před začátkem semestru? Pak jsou tu pro vás Prvákoviny! Jediná oficiální seznamovací akce Muni pro vás – prváky. Během dvou dnů poznáte prostředí své fakulty, své starší spolužáky i tipy, které vám usnadní studium i studentský život.

Pro další informace a novinky se připojte k FB skupině Prváci MU 2018 (official) anebo se podívejte na web Kariérního centra MU do sekce Prvákoviny.

JobCheckIN

Kde najít první stáž v oboru nebo zkrácený úvazek? Jako studenti Masarykovy univerzity máte výhodu díky kariérnímu portálu JobCheckIN, jedinému portálu svého druhu v ČR. Co v něm najdete? Nabídky i pro prváky, díky kterým si vyzkoušíte v praxi všechno, co se naučíte ve škole. Nemusíte se bát, že by od vás někdo očekával hromadu zkušeností, právě naopak!

Neváhejte, vytvořte si profil hned po zápisu a odstartujte své kariérní dobrodružství! Čím dřív začnete, tím snáze najdete přesně to, co hledáte.

BRNO: MĚSTO, KTERÉ VÁS BUDE BAVIT

V Brně se rozhodně nudit nebudete! V moravské metropoli najdete nespočet příležitostí ke kulturnímu vyžití, výletům, gastronomickým zážitkům, sportu, zábavě i odpočinku. Brněnskou atmosféru spoluutvářejí desetitisíce studentů šesti vysokých škol, své místo si zde určitě najdete i vy.

PŘÍRODA NA DOSAH

Chcete vyrazit se spolužáky na piknik nebo si lehnout do trávy a relaxovat? V Brně najdete zeleň na každém rohu. V Lužánkách si zahrajete tenis a pétanque, park pod Špilberkem proslul svými výhledy na město a Kraví hora moderní hvězdárnou nebo plaveckým areálem. Ve Wilsonově lese se potkáte s náruživými sportovci, přehrada láká ke koupání i romantickým procházkám. Stačí si vybrat.

FILMOVÁ A DIVADELNÍ SCÉNA

Máte rádi supermoderní kina s 3D zvukem? V nákupních centrech jich najdete několik. Učarovaly vám historické promítací budovy s neopakovatelnou atmosférou? Pak je pro vás jako stvořené kino Scala, které přímo v centru města provozuje Masarykova univerzita. Také divadelní nadšenci si Brno zamilují. Nikde jinde v ČR se totiž nesetkáte s takovou koncentrací činohry, opery, baletu i alternativního divadla.

KAFE V BRNĚ

Dobrá káva má v Brně tradici už desítky let. V poslední době tu navíc vyrostla spousta kaváren s jedinečnou atmosférou, od nostalgického retra přes neofunkcionalistický styl až po rodinné podniky s cukrárnou. Až budete ve zkouškovém období potřebovat nakopnout, stačí zajít do centra. Nebo počkat, až kolem pofrčí pojízdný stánek KOFI-KOFI…

SMÍM PROSIT?

Na své si v Brně přijdou příznivci stále populárnějšího swingu, diskoték i rocku. V létě vás zlákají tančírny pod otevřeným nebem, celoročně hudební kluby. Legendární Fléda má více než stoletou historii a kromě muziky sem můžete zajít i na filmový festival. Faval music circus u výstaviště zve na multižánrový program, Metro Music Bar především na rock, funk a jazz.

NAPŘÍČ STALETÍMI

I když se o tom mimo Brno moc nemluví, najdete tu architektonické skvosty staré stovky let i pár měsíců. Na Špilberku na vás dýchne atmosféra 17. století, katedrála Petrov stojí v centru biskupství. Proslulé funkcionalistické vily v čele s jedinečnou vilou Tugendhat, tovární areály dokumentující časy průmyslové revoluce i postmoderní stavby jako nákupní centrum Letmo u  „myší díry", jehož fasáda připomíná ementál,  udělají z každé procházky skvělý zážitek.

KDYŽ ZAKRUČÍ V BŘIŠE

Hlad ani žízeň vás v Brně trápit nebude. Luxusní zážitkové restaurace se střídají s fastfoody, pivnice s vinárnami a pizzerie s burger bary. Stále větší oblibě se těší bistra se zdravou výživou i rozvoz jídel několika světových kuchyní. Ani MU na své studenty nezapomněla a provozuje síť menz s příjemnými cenami.

© Masarykova univerzita      www.muni.cz      med.muni.cz      studijni@med.muni.cz
#followmasaryk